El fons documental

+ de 8.000documents
730 anysd'història local
1209 - 1939des de - fins a

Arxiu municipal

Es tracta d'un fons extremadament ric en totes les sèries documentals. Això està directament relacionat amb la importància històrica de la vila i amb la cura que els oficis municipals han posat en la seva conservació.

+ informació

Arxiu de la Comuna del Camp

Aquest fons es composa bàsicament de documentació d'hisenda i d'administració general. Un dels elements més característics de l'estructuració del Camp de Tarragona a l'època medieval és la Comuna.

+ informació