Pàgina 1

VISITA DEL VISITADOR GENERAL DEL CAMP. (ORDRES DONADES ALS JURATS I ALS BENEFICIATS).

Resum: 

Es un foli plegat en quart. Són les ordre donades pel

visitador Josep Mora, Canonge. Són tot ordres relatives

a arranjaments dels edificis de culte (església i Santa

Llúcia).

Número de registre: 
1943
Data (des de): 
diumenge, 1 gener, 1679
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1679
Segle: 
XVII
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN