"SOCIEDAD DE PENDIENTES BARBEROS".

Resum: 

Acta de constitució de la "Sociedad de pendientes barberos",

per la qaul es regulen les condicions laborals dels

aprenents de barber (jornada, salari...).

Número de registre: 
7939
Data (des de): 
dissabte, 1 gener, 1916
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1916
Segle: 
XX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN