AIGUA COMUNAL DESTINADA A USOS DOMÈSTICS O INDUSTRIALS. CONCESSIONS.

Resum: 

Joan Saforcada, sol.licita que li sigui concedit permís

per a destinar l'aigua que té concedida pel regatge,

a usos domèstics, i també per a la construcció d'una

conducció que la fes arribar fins a la casa.

Número de registre: 
6948
Data (des de): 
dilluns, 1 gener, 1877
Data (fins a): 
dilluns, 31 desembre, 1877
Segle: 
XIX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN