Pàgina 1

ACTES DE L'AJUNTAMENT, LLIBRE DE

Resum: 

Quadern de tamany foli titulat "Libro de acuerdos del

Ayuntamiento".Hi ha un altre quadern de tamany quart

en el qual es continuen els acords d'aquest any a partir

del mes de setembre.

Número de registre: 
4524
Data (des de): 
dissabte, 1 gener, 1853
Data (fins a): 
dissabte, 31 desembre, 1853
Segle: 
XIX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN