ACTA D'ARQUEIG.

Resum: 

Es una acta en la qual es deixa constància del moviment

de les arques municipals durant l'anu 1780. S'hi fan

constar tot tipus de despeses i ingressos. També s'especifica

el nivell d'endeutament de l'ajuntament per raó dels

censals.

Número de registre: 
2409
Data (des de): 
dilluns, 1 gener, 1781
Data (fins a): 
dilluns, 31 desembre, 1781
Segle: 
XVIII
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
IMP
MAN