ABEURADOR DE LA FONT.

Resum: 

Joan Martí, mestre de cases de Tarragona, signa àpoca

de rebuda de 54 lliures, 17 sous i 9 diners, a favor

dels jurats de la vila. Es tracta del pagament de les

obres que aquest mestre de cases va fer a l'abeurador

de la font. Notari: Guillem Segarra, vicari de La Selva.

Número de registre: 
3822
Data (des de): 
diumenge, 12 març, 1448
Data (fins a): 
diumenge, 12 març, 1448
Segle: 
XV
Llengua: 
Llatí
Escriptura: 
MAN