VORERES AL CARRER MAJOR. CONTRIBUCIÓ ESPECIAL.

Resum: 

"Relació detallada dels propietaris de les cases on

s'han construït voreres amb expressió de la quantitat

que cada u ha d'abonar pels conceptes que també s'indiquen".

Número de registre: 
7277
Data (des de): 
diumenge, 1 gener, 1933
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1933
Segle: 
XX
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN