Pàgina 1

VISITA DEL VISITADOR GENERAL DEL CAMP. (ORDRES DONADES ALS JURATS I ALS BENEFICIATS).

Resum: 

Es un plec amb quatre fulls de tamany foli. Són les

ordres donades pel visitador Gabriel d'Enveja, canonge

de Tarragona. Oerdena que es torni a comprar a Andreu

Ferreter la Capella dels Angels, que s'hi facin obres

i que torni a ser consagrada.

Número de registre: 
1942
Data (des de): 
dijous, 1 gener, 1626
Data (fins a): 
dijous, 31 desembre, 1626
Segle: 
XVII
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN