Pàgina 1

VISITA DEL VISITADOR GENERAL DEL CAMP. (ORDRES DONADES ALS JURATS I ALS BENEFICIATS).

Resum: 

Plec amb sis fulls de tamany foli. Són les ordres donades

al rector, alsa beneficiats i als jurats, per part

de Joan Baptista Miret, Prebere, visitador general

del Camp. Fa referència, entre d'altres coses, al cementiri,

a Santa Llúcia, a Paret Delgada, a les Confraries.

Número de registre: 
1941
Data (des de): 
dijous, 1 gener, 1626
Data (fins a): 
dijous, 31 desembre, 1626
Segle: 
XVII
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN