SUBSIDI DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA.

Resum: 

"""Llibreta per lo cobro dels mesos juliol, agost i

setembre, per lo subsidi del Real Comers en 1826"".

Relació dels diferents contribuents i de la quantitat

que els corespon pagar, per carrers. Quadern en quart."

Número de registre: 
6039
Data (des de): 
diumenge, 1 gener, 1826
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1826
Segle: 
XIX
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN