SUBSIDI DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA.

Resum: 

"""Llibreta per lo cobro del primer trimestre de 1826,

per lo subsidi del Real Comers"". Relació dels diferents

contribuents i de la quantitat que els corespon pagar,

per carrers. Quadern en quart."

Número de registre: 
6038
Data (des de): 
diumenge, 1 gener, 1826
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1826
Segle: 
XIX
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN