SUBSIDI DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA.

Resum: 

"""Cobro per lo comers del primer sesmestre del any

de 1828"". Relació dels diferents contribuents, amb

indicació del que els correspon pagar; classificats

per carrers i per tipus d'activitat."

Número de registre: 
6044
Data (des de): 
dimarts, 1 gener, 1828
Data (fins a): 
dimecres, 31 desembre, 1828
Segle: 
XIX
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN