SUBSIDI DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA.

Resum: 

"""Llibre de contribuyens en lo ram del comers per

lo últim sismestre del any de 1825"". Relació dels

diferents contribuents i la quantitat que ls corres´pon

pagar, per carrers. Quadern en foli."

Número de registre: 
6037
Data (des de): 
dissabte, 1 gener, 1825
Data (fins a): 
dissabte, 31 desembre, 1825
Segle: 
XIX
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN