SUBSIDI DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA.

Resum: 

Tres quaderns amb la "matrícula de los contribuyentes

al subsidio de comercio". S'hi relaciona el nom del

contribuent, la classe de tarifa que li correspon i

la indústria o el comerç pel qual tributa. Un quart

quadern amb el repartiment de les quotes.

Número de registre: 
6801
Data (des de): 
diumenge, 1 gener, 1843
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1843
Segle: 
XIX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN