SUBSIDI DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA.

Resum: 

"""Llibreta para el cobro del Real Subsidio de comercio.

Calqulo hecho por los señores componedores nombrados

por el magnífico Ayuntamiento"". Relació dels diferents

contribuents, amb especificació del que els corresponia

pagar; classificats per carrers i per tipus d'activitat.

Quadern en quart."

Número de registre: 
6051
Data (des de): 
dimarts, 1 gener, 1833
Data (fins a): 
dimarts, 31 desembre, 1833
Segle: 
XIX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN