"CONTRIBUCIO DE ""CULTO Y CLERO"", COBRAMENT DE"

Resum: 

"""Llibreta per lo cobro de lo asignat al subsidi de

comers de la contribució del culto y clero del any

1843"". Quadern en quart."

Número de registre: 
5434
Data (des de): 
diumenge, 1 gener, 1843
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1843
Segle: 
XIX
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN