"CONTRIBUCIO DE ""CULTO Y CLERO"", COBRAMENT DE"

Resum: 

"""Llibreta per lo cobro dels atrasos del delme de

1838-1839, 4% de 1840 y culto y clero de 1841"". Quadern

en foli."

Número de registre: 
5432
Data (des de): 
divendres, 1 gener, 1841
Data (fins a): 
divendres, 31 desembre, 1841
Segle: 
XIX
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN