AIGUA COMUNAL DESTINADA A USOS DOMÈSTICS O INDUSTRIALS. SOL.LICITUDS.

Resum: 

Josep Puig i Pons, en representació de la societat

La Defensa Agrària, sol.licita que se li concedeix

una ploma d'aigua per a les necessitats de construcció

del local i les posteriors, d'ús i manteniment. Hi

consta també una còpia de la notificació de concessió

per part de l'ajuntament.

Número de registre: 
6950
Data (des de): 
dissabte, 1 gener, 1927
Data (fins a): 
dissabte, 31 desembre, 1927
Segle: 
XX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN
MEC