AIGUA COMUNAL DESTINADA A USOS DOMÈSTICS O INDUSTRIALS. SOL.LICITUDS.

Resum: 

Pere Boqué sol.licita li sigui concedida aigua comunal

tant per a ús domèstic i com per un establiment de

cafè que posseeix al carrer Major.

Número de registre: 
6949
Data (des de): 
dimarts, 1 gener, 1889
Data (fins a): 
dimarts, 31 desembre, 1889
Segle: 
XIX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN