AIGUA COMUNAL DESTINADA AL REGATGE DELS HORTS. REPARTIMENT PER QUADRES.

Resum: 

Full en quart amb la relació nominal de les persones

que tenien dret d'ús de l'aigua comunal a la quadra

del dillums, amb especificació de les hores que els

hi corresponien.

Número de registre: 
6938
Data (des de): 
dimecres, 1 gener, 1800
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1899
Segle: 
XIX
Llengua: 
Català
Escriptura: 
MAN