AGRICULTURA. ESTADÍSTICA.

Resum: 

Dos exemplars de la comptabilització del rendiment

d'un jornal de terra de conreu, segons els diferents

tipus (sembrat, vinya, grrofers, horta...). Es realitza

el càlcul partint de la despesa ocasionada per la realització

de les diferents tasques del cicle de conreu (adobar,

cavar, fer formiguers, regar...). Indatat (1ª meitat

del XIX, aprox.).

Número de registre: 
7871
Data (des de): 
dimecres, 1 gener, 1800
Data (fins a): 
diumenge, 31 desembre, 1899
Segle: 
XIX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN