Pàgina 1

ACTES DE L'AJUNTAMENT, LLIBRE DE

Resum: 

"Llibre de tamany foli, amb cobertes de pergamí, titulat:

""Llibre de resolucions, possessions y altres sessions

del Magnífic Ajuntament de la Selva"". No sembla que

es tracti d'un llibre d'actes complet, més aviat sembla

tractar-se d'un llibre en el qual quedaven registrats

determinades actuacions tals com: eleccions, presa

de possessió de càrrecs..."

Número de registre: 
4504
Data (des de): 
dilluns, 1 gener, 1810
Data (fins a): 
dissabte, 31 desembre, 1814
Segle: 
XIX
Llengua: 
Castellà
Escriptura: 
MAN